Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

5.0/5 (1 votes)
- 7

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty mà không biết lựa chọn mô hình công ty tnhh 1 thành viên hay doanh nghiệp tư nhân thì đây là bài viết dành cho bạn. Tại đây, Tân Thành Thịnh sẽ giúp bạn phân biệt rõ điểm giống và khác nhau giữa công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân. Cùng tìm hiểu nhé.

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

1. Công ty tnhh 1 thành viên

Theo chương III - Điều 74 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định công ty tnhh 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. 

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.


 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

1.1 Đặc điểm công ty tnhh 1 thành viên

 • Công ty tnhh 1 thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu sẽ nắm quyền điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty.
 • Về vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty có thể phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoặc Chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào. 
 • Công ty TNHH một thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân. Được pháp luật bảo vệ kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Ưu và nhược điểm công ty tnhh 1 thành viên

Mỗi mô hình doanh nghiệp đều có những ưu và nhược điểm riêng, sau đây là những ưu và nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên:

a) Ưu điểm công ty tnhh 1 thành viên

 • Chủ sở hữu công ty toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn, linh động chuyển đổi loại hình khi phát triển.
 • Quy định chuyển nhượng vốn chặt chẽ, nhà đầu tư dê quản lý.
 • Rủi ro ít, do chịu trách nhiệm theo số vốn góp vào của mỗi thành viên.

b) Nhược điểm công ty tnhh 1 thành viên

 • Không được phát hành cổ phiếu. Dẫn đến việc huy động vốn hạn chế, từ đó khó nhận được những dự án kinh doanh có quy mô lớn.
 • Chịu sự quản lý và điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ.
 • Phải chuyển đổi loại hình nếu cá nhân, tổ chức khác muốn góp vốn.
 • Không được rút vốn trực tiếp mà phải thực hiện chuyển nhượng vốn một phần hoạt toàn bộ cho các nhân, tổ chức khác.

2. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo Điều 188 – Luật Doanh Nghiệp 2020: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.


 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2.1 Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ.
 • Doanh nghiệp có tài sản, có cơ sở vật chất và có trụ sở hoạt động trong giao dịch rõ ràng. 
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động bằng toàn bộ tài sản của mình trong các hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.
 • Chủ DNTN là đại diện theo Pháp luật, được toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp.
 • Chủ DNTN sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp hoặc chủ DNTN có thể thuê người khác làm thay công việc này.

2.2 Ưu và nhược điểm doanh nghiệp tư nhân

Sau đây là những ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân bạn nên biết:

a) Ưu điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Đặc biệt có thể bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình cho người khác.
 • Ít chịu ràng buộc về các quy định pháp luật bởi doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản tư nhân.
 • Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đơn giản, gọn nhẹ.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng và đả bảo cho đối tác và khách hàng của Doanh nghiệp tư nhân.

b) Nhược điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

 • Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.
 • Tính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Là công ty trách nhiệm vô hạn nên khi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ là bao gồm: Tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.
 • Nếu trường hợp cho thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp hoặc cho thuê doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp trên đại diện pháp luật vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường.
 • Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay chủ các mô hình doanh nghiệp khác.

2. So sánh công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Cùng là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu nhưng công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm khác nhau, cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết về điểm giống và khác nhau để có thể lựa chọn mô hình phù hợp nhé.


3.1 Điểm giống nhau công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

 • Đều là loại hình doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ.
 • Do là 1 cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Không được phát hành cổ phiếu, khả năng huy động vốn hạn chế.
 • Khi chuyển nhượng vốn phải thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Nếu chuyển nhượng toàn bộ vốn phải thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu.
 • Giám đốc, Tổng giám đốc có thể được thuê thông qua hợp đồng lao động.

3.2 Điểm khác nhau công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Các đặc điểm khác nhau của công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân gồm có:

a) Chủ sở hữu doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp tư nhân: cá nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: cá nhân, tổ chức.

b) Trách nhiệm pháp lý

 • Doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trước mọi hoạt động doanh nghiệp.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi góp vốn điều lệ.

c) Góp vốn

 • Doanh nghiệp tư nhân: do chủ sở hữu tự đăng ký, tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu góp vốn trong thời hạn 90 ngày. Chủ sở hữu công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty.

d) Tư cách pháp nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân: không có tư cách pháp nhân.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: có tư cách pháp nhân đầy đủ.

e) Khả năng duy động vốn

 • Doanh nghiệp tư nhân: không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: được phát hành trái phiếu, hạn chế quyền phát hành cổ phần.

f) Quyền hạn góp vốn/ mua cổ phần doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp tư nhân: không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty tnhh hoặc công ty cổ phần.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: không bị hạn chế.

g) Cơ cấu tổ chức

 • Doanh nghiệp tư nhân: chủ sở hữu là người trực tiếp quản lý hoặc thuê quản lý.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: có thể lựa chọn 2 mô hình phổ biến sau:

+/ Chủ tịch công ty - Giám đốc / Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

+/ Hội đồng thành viên - Giám đốc / Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

h) Thay đổi vốn điều lệ

 • Doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp được quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì cần thực hiện thủ tục thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Công ty tnhh 1 thành viên: được hoàn trả vốn nếu công ty hoạt động liên tục 2 năm. Chủ sở hữu công ty có thể tự đầu tư góp vốn thêm hoặc có thể huy động vốn. Khi huy động vốn phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

>> Các bạn xem thêm phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

3. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Tân Thành Thịnh

Để việc thành lập công ty đúng quy định pháp luật, hỗ trợ tốt cho việc kinh doanh, bạn cần nắm vững những quy định về pháp lý cũng như điều kiện về hồ sơ thủ tục để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiêp về sau.

Tân Thành Thịnh là một trong những công ty  vấn thành lập doanh nghiệp tại TPHCM, UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP, sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn về thủ tục hồ sơ, pháp lý, tiết kiệm được chi phí, thời gian và giảm thiểu rủi ro về sau.


Nếu bạn đang gặp khó khăn về hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, đặc biệt là những vấn đề pháp lý doanh nghiệp thì liên hệ  ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Đội ngũ nhân viên Tân Thành Thịnh có tay nghề cao, năng lực chuyên mô vững, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong mọi thủ tục hồ sơ khi thành lập doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan sau khi thành lập, những vấn đề phát sinh…. Và đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi: 

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

4. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập doanh nghiệp

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng những câu hỏi mà rất nhiều khách hàng gặp phải khi lựa chọn các loại hình doanh nghiệp thành lập công ty. Cùng tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích bạn nhé.

5.1 Nên thành lập công ty tnhh 1 thành viên hay doanh nghiệp tư nhân?

Như đã phân tích ở phần (3), mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu và nhược điểm riêng, trong đó ưu điểm lớn nhất phụ thuộc vào tính pháp lý, khả năng huy động vốn, tiềm lực vốn khi thành lập và số lượng thành viên doanh nghiệp.

Vậy tùy vào tiềm lực và kế hoạch kinh doanh cụ thể mà lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Nếu bạn đang có vốn ít, bạn đang bắt đầu khởi nghiệp thì nên lựa chọn mô hình doanh nghiệp tư nhân để đơn giản hóa mọi pháp lý và thủ tục, sau đó tập trung kinh doanh.

Sau đó doanh nghiệp ổn định, phát triển mở rộng hoặc cần huy động vốn bạn có thể chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp công ty tnhh 1 thành viên hoặc các loại hình khác.

GỌI NGAY TÂN THÀNH THỊNH: 0909.54.8888 - 028.3985.8888 

TÂN THÀNH THỊNH LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG 

5.2 Công ty tnhh 1 thành viên có hội đồng quản trị không?

Theo Điều 78 – Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thường hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trả lời: Vậy công ty tnhh 1 thành viên không có hội đồng quản trị mà là hội đồng thanh viên hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên – Giám đốc / Tổng giám đốc – Kiểm soát viên.

5.3 Doanh nghiệp tư nhân có huy động vốn được không?

Trả lời: Doanh nghiệp tư nhân không có khả năng huy động vốn bởi không phát hành được bất kỳ loại chứng khoán nào. Khi hoạt động kinh doanh có phát sinh nhu cầu tăng vốn thì chủ doanh nghiệp tự đầu tư thêm hoặc tự huy động vốn với tư cách cá nhân và chịu trách nhiệm trên toàn bộ khoản vay đó.

Trên đây là những thông tin bài viết về so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty tnhh 1 thành viên, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập doanh nghiệp tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm mô hình hộ kinh doanh có mã số thuế không?

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com