Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

5.0/5 (1 votes)
- 7

Hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô vốn thấp, số lượng lao động bị hạn chế. Hình thức kinh doanh này chủ yếu dành cho các cá nhân, hộ gia đình. 

Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động, hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh thì có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Việc chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cũng cần được thực hiện theo đúng trình tự tại Sở kế hoạch đầu tư. Vậy thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây.

1. Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh được quy định tại Điều 25 Nghị định 108/2018/NĐ- CP.

a) Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

b) Quy định về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Như vậy nếu hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng hơn 10 lao động để mở rộng và phát triển kinh doanh thì phải thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

2. Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Nhìn chung về thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp là giống nhau. Tuy nhiên, ở mỗi loại hình doanh nghiệp mà hộ kinh doanh muốn chuyển đổi sang sẽ cần những loại giấy tờ các nhau. 

Vì thế, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thì chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.

2.1 Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

a) Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp tư nhân

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp.

b) Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

>>Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty TNHH 1 thành viên

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

>> Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

2.2 Trình chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Trình tự chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tương ứng với loại hình doanh muốn chuyển đổi như trên.

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Bước 3 : Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Sau đó trả biên nhận hồ sơ có hẹn thời gian trả kết quả.

Bước 4 : Đến ngày hẹn đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5 : Khắc dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu con dấu.

Bước 6: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Bước 7: Hoàn tất các nghĩa vụ thuế

Ngoài ra trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

3. Dịch vụ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Công ty Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh tự hào là đơn vị với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp...giúp khách hàng nắm được các thủ tục pháp lý và tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần thực hiện những thủ tục rườm rà.


Khi sử dụng dịch vụ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp của chúng tôi Quý khách hàng sẽ được:

 • Hỗ trợ, tư vấn điều kiện, hồ sơ thủ tục trước và sau khi thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng cho doanh nghiệp cần thay đổi những gì để đem lại hiệu quả nhất cho định hướng doanh nghiệp.
 • Khách hàng muốn thay đổi loại hình nào chúng tôi đều có thể hỗ trợ được.
 • Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư
 • Thay mặt khách hàng thực hiện mọi thủ tục pháp lý
 • Tư vấn và thực hiện các công việc sau khi nhận được kết quả nếu khách hàng có nhu cầu…

Với đội ngũ nhân viên là những luật sư và các chuyên viên giàu kinh nghiệm, am hiểu và cập nhật các quy định mới sẽ giúp khách hàng hoàn tất các thủ tục nhanh nhất có thể và có thể hỗ trợ khách hàng giải đáp những thắc mắc để giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Mọi nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ.

>> Các bạn xem thêm so sánh công ty tnhh và doanh nghiệp tư nhân

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com