Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Báo cáo thuế theo quý

5.0/5 (1 votes)
- 6

Tân Thành Thịnh là công ty cung cấp dịch vụ báo cáo thuế theo quý trọn gói tại tphcm uy tín, chuyên nghiệp tại tphcm. Đến với Tân Thành Thịnh các khách hàng sẽ hoàn toàn an tâm và tin cậy qua từng báo cáo tài chính, giảm thiểu mọi rủi ro và tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Báo cáo thuế theo quý

Báo cáo thuế theo quý là một trong những nghiệp vụ báo cáo quan trọng không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, báo cáo thuế theo quý giúp tổng hợp những số liệu của báo cáo theo tháng và là tài liệu để hoàn thành báo cáo thuế theo năm của từng doanh nghiệp.

1. Báo cáo thuế quý là gì?

Báo cáo thuế là nghiệp vụ doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tất cả những loại thuế, hồ sơ chứng từ theo quy định của pháp luật. Báo cáo thuế quý được thực hiện định kỳ vào cuối mỗi quý trong năm. 


Các hoạt động báo cáo thuế theo quý cực kỳ quan trọng trong việc tổng hợp những báo cáo theo tháng để làm tài liệu, tiền đề cho việc thực hiện báo cáo thuế cuối năm. 

Việc này giúp doanh nghiệp hạn chế những sai xót khi làm báo cáo thuế cuối năm, đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng, giúp hỗ trợ nhà nước nắm được tình hình hoạt động doanh nghiệp theo từng năm cụ thể, từ đó có kế hoạch đẩy mạnh kinh tế đất nước, hỗ trợ doanh nghiệp.

1.1 Báo cáo thuế theo quý gồm những gì?

Báo cáo thuế quý gồm: Báo cáo thuế giá trị giă tăng, báo cáo thuế Thu nhập cá nhân, báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

a) Báo cáo thuế GTGT

Để thực hiện được báo cáo thuế GTGT, doanh nghiệp cần xác định được hình thức kê khai theo tháng hay theo quý. Và phương pháp kê khai khấu trừ hay trực tiếp. 

Kê khai báo cáo thuế gtgt theo tháng dành cho những đối tượng doanh nghiệp sau đây:

 • Những doanh nghiệp mới thành lập.
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý, nếu lớn hơn 50 tỷ thì theo tháng.

Các đối tượng kê khai theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp gồm: 

 • Những doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện: Kê khai theo phương pháp khấu trừ.
 • Những doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ thường kê khai theo phương pháp trực tiếp (trừ trường hợp đăng ký tự nguyên kê khai theo pp khấu trừ)

>> Hồ sơ báo cáo thuế theo quý gồm:

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp)
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
 • Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

b) Báo cáo thuế TNCN

Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế thì phải thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân theo mỗi quý. Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Nếu tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ báo cáo thuế TNCN theo quý gồm:

 • Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán.
 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

c) Báo cáo thuế TNDN tạm tính

Thuế thu nhập doanh nghiệp được khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm. Vậy đối với thuế TNDN hàng quý, kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, sổ sách để tạm tính số tiền thuế TNDN. Hồ sơ báo cáo thuế TNDN gồm: 

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý
 • Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

d) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hoặc tháng là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp kể cả những doanh nghiệp mới thành lập. Hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
 • Trường hợp nếu doanh nghiệp thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa  đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01 năm sau.

1.2 Hạn nộp báo cáo thuế gtgt theo quý

Theo Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014-TT-BTC, Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì thời hạn nộp tờ khai và báo cáo thuế quy định như sau: 

 • Thuế GTGT: Ngày 30 của tháng đầu quý sau.
 • Thuế TNCN: Ngày 30 của tháng đầu quý sau.
 • Thuế TNDN: Chỉ phải nộp số tiền tạm tính. Không phải nộp tờ khai. Ngày 30 của tháng đầu quý sau.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

2. Hướng dẫn báo cáo thuế theo quý

Để hoàn tất các mẫu báo cáo thuế theo quý đúng quy định và không bị sai sót bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn dưới đây.


 • Bước 1: Lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra: Trước khi lập bảng kê bạn cần chuẩn bị hóa đơn đầy đủ, sắp xếp theo quy trình ngày tháng để thuận tiện co việc lập bảng kê. Sau đó tiến hành lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định.
 • Bước 2: Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+/ Lập tờ khai thuế GTGT: Đăng nhập phần mềm HTKK và cài đặt >> Nhập Mã Số Thuế doanh nghiệp, cập nhật các thông tin doanh nghiệp >> Chọn Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT (pp khấu trừ) và tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT (pp trực tiếp) >> Chọn kỳ kê khai là quý và bắt đầu thực hiện kê khai và nhập họ tên người ký sau đó chọn Ghi và kết xuất file .xml.

+/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Chọn mục hóa đơn và chọn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Chọn kỳ tính thuế. Và thực hiện kê khai sau đó nhập họ tên người lập, người đại diện pháp luật và chọn ghi để kết xuất file .xml.

 • Bước 3: Báo cáo thuế TNCN: Tiến hành lập tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương) Tiến lập lập tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,...)
 • Bước 4: Báo cáo thuế TNDN:
 • Bước 5: Nộp tờ khai và các báo cáo thuế: Sử dụng chữ ký USB toke của doanh nghiệp, cắm vào máy tính và chọn loại hình doanh nghiệp và tiến hành đăng nhập. Chọn khai thuế và chọn nộp tờ khai XML sau đó nhấn chọn tệp tờ khai và nộp tờ khai báo cáo thuế.

3. Dịch vụ báo cáo thuế hàng quý Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện báo cáo thuế theo tháng, quý, năm chuyên nghiệp, uy tín tại tphcm. Đảm bảo hoàn thiện sổ sách đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật, mang đến sự an tâm cho khách hàng.


Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm, bởi mọi vấn đề về sổ sách sẽ được chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những quy định của pháp luật, giúp bảo vệ tối đa quyền lợi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Với hơn 17 năm hoạt động và phát triển, Tân Thành Thịnh đã và đang đồng hành hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau ở nhiều lĩnh vực, vậy còn bạn thì sao? Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm đối tác đồng hành hỗ trợ các nghiệp vụ báo cáo thuế, hồ sơ, sổ sách kế toán thì đừng ngần ngại liên hệ ngay chúng tôi nhé. 

3.1 Các công việc báo cáo thuế Tân Thành Thịnh sẽ thực hiện

Các công việc báo cáo thuế trọn gói mà Tân Thành Thịnh sẽ hỗ trợ các khách hàng như sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh theo tháng, quý
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính năm và các báo cáo liên quan.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Giải đáp các thắc mắc về thuế và kế toán cho doanh nghiệp và các bộ phận liên quan để cùng phối hợp hoàn thành tốt công việc.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

3.2 Cam kết, hỗ trợ

 • Chi phí cố định, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Trên đây là những thông tin bài viết về hướng dẫn báo cáo thuế theo quý, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo thuế uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế và thành lập doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm cách kê khai thuế gtgt

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com