Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập

5.0/5 (1 votes)
- 10

Khi doanh nghiệp mới đăng ký thành lập thành công, nhận được giấy đăng ký kinh doanh, kế toán cần thực hiện rất nhiều công việc. Tất cả những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập bắt buộc phải hoàn thành để tránh bị xử phạt. Vậy công việc của kế toán trong công ty mới thành lập cụ thể là gì?

Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập

Sau đây Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn các công việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập. Cùng tham khảo bài viết ngay dưới đây nhé.

1. Công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì?

Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kế toán cần thực hiện rất nhiều những thủ tục sau đó để đảm bảo nhanh chóng đưa doanh nghiệp đi vào kinh doanh và phát triển.

Trước khi tìm hiểu những công việc cụ thể của kế toán trong công ty mới thành lập, chúng ta cùng tìm hiểu về các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp cần nhé.


1.1 Các nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp cần có

Dù doanh nghiệp bạn là loại hình nào thì các nghiệp vụ kế toán cơ bản sau đây là bắt buộc phải có:

a) Nghiệp vụ mua hàng

 • N 152,153,155,156,211,641,642....... Giá mua chưa bao gồm thuế GTGT
 • N 133, Thuế GTGT mua vào
 • C 111, 112, 331: Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.

Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC

 • N 331
 • C 111, 112

b) Nghiệp vụ bán hàng

Giá Vốn:

 • Nợ 632
 • Có 156
 • N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn
 • Có 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT
 • Có 3331 Thuế GTGT bán ra

Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng

 • Nợ 111, 112
 • Có 131

Ngân hàng trả lãi cho DN

 • N 112
 • C 515

Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh nghiệp )

 • N 642
 • C 112

Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)

 • Nợ 635
 • Có 111,112

Thu vốn góp cổ phần của cổ đông

 • Nợ 111,112, 221
 • Có 411

c) Nghiệp vụ liên quan đến công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm

Các xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu, TTĐB ( Nếu có ) - các khoản giảm trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

** Phương pháp tính giá xuất kho

 • Phương pháp bình quân gia quyền
 • ĐGBQ cả kỳ dự trữ = (Giá trị thực tế loại tồn đầu kỳ + giá trị thực tế cùng loại nhập trong kỳ)/(Số lượng thực tế từng loại tồn đầu kỳ + số lượng thực tế nhập trong kỳ)
 • Phương pháp nhập trước xuất trước
 • Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước
 • Phương pháp nhập sau xuất trước
 • Phương pháp này đơn hàng nào nhập về sau sẽ được xuất trước
 • Phương pháp thực tế đích danh
 • Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

** Xuất công cụ dụng cụ

Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC

 • Nợ 153
 • Nợ 1331
 • Có 111,112,331

Khi xuất dùng

+/ Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

 • N 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất
 • N 641 : Sử dụng cho bộ phận bán hàng
 • N 642 : Sử dụng cho bộ phận QLDN
 • C 153 : công cụ dụng cụ

+/ Trường hợp 2: Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

Khi xuất dùng

 • N 242 (theo TT 200 thì k phân biệt ngắn hạn và dại hạn)
 • C 153

Khi phân bổ từ 2 lần trở lên

 • N 154: sử dụng cho bọ phận Sx
 • N 641 : sử dụng cho bộ phận bán hàng
 • N 642 : sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp
 • C 242

d) Nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định

Các xác định nguyên giá của TSCD= Gía mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên quan ( Vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu ( nếu có)- các khoản giảm trừ ( Ck thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

Khi mua TSCĐ

 • N 211
 • N 133
 • C 111, 112, 331

Hàng tháng tính khấu hao: Thường các DN tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

 • N 154/ 641 / 642
 • C 214

Trong quá trình sử dụng mà thanh lý, nhượng bán

+/ Xóa sổ

 • N 214 : Tổng giá trị khấu hao tình đến thời điểm thanh lý, nhượng bán
 • N 811: Giá trị còn lại
 • C 211: Nguyên giá TS

+/ Giá thỏa thuận

 • N 111,112,131
 • C 711 : Giá thỏa thuận của 2 bên
 • C 3331 thuế GTGT bán ra của TS

+/ Trường hợp có tân trang sửa chữa trước khi thanh lý

 • N 811 Chi phí thanh lý
 • N 133 Thuế gtgt
 • C 111, 112, 331

e) Nghiệp vụ về tiền lương và các khoản trích theo lương

+/ Các khoản trích theo lương

 • Chỉ tiêu BHXH (25,5%) BHYT (4,5%) BHTN(2%) KPCĐ(2%)
 • Trừ vào CP của DN 17,5% 3% 1% 2%
 • Trừ vào lương 8% 1,5% 1%

+/ Hạch toán

Lương phải trả các bộ phận của DN

 • Nợ 641/642
 • Có 334

Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN

 • Nợ 641/642 (17,5% x lương cơ bản)
 • Có 338
 • Nợ 154/641/642 (3% x lương cơ bản)
 • Có 338
 • Nợ 154/641/642 (1% x lương cơ bản)
 • Có 338
 • Nợ 154/641/642 (2% x lương cơ bản)
 • Có 338

Trích các loại bào hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

 • Nợ 334
 • Có 338
 • N 334 ( 1,5% x lương cơ bản)
 • C 338
 • N 334 ( 1% X lương cơ bản)
 • C 338

Thanh toán lương cho CNV

 • N 334 Lương thực lĩnh = Tổng lương ( Tổng bên Có TK 334) - các khoản giảm trừ vào lương ( Tổng bên Nợ TK 334 C 111/ 112)

Nộp các khoản BH

 • N 338
 • C 111/ 112

f) Nghiệp vụ hàng hóa

+/ Chiết khấu thanh toán: Thanh toán sớm trước thời hạn, chiếc khấu luôn tính trên tổng giá thanh toán ( bao gồm thuế VAT)

Người mua Người bán

Khi mua

 • N 152/153/156
 • N 133
 • C 111/112/331

Chiếc khấu được hưởng

 • N 111 / 112/331/1388
 • C 711/ 515 * Giá vốn hàng bán
 • N 632
 • C 152, 153,154,155, 156

Phản ánh doanh thu

 • N 111/ 112/131
 • C 511
 • C 3331

Phần chiếc khấu cho khách hàng hưởng

 • N 635
 • C 111/ 112.131.3388

+/ Chiếc khấu thương mại giảm giá hàng bán: Mua hàng với số lượng lớn, khách hàng quen/ hàng bị lỗi, chiếc khấu/ giảm giá luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm thuế VAT)

Người mua Người bán

Khi mua

 • N 152/153/156
 • N 133

Chiếc khấu được hưởng

 • N 111 / 112/331/1388
 • C 152/ 153/156
 • C 133

Giá vốn hàng bán

 • N 632
 • C 152, 153,154,155, 156

Phản ánh doanh thu

 • N 111/ 112/131
 • C 511
 • C 3331

Phần chiếc khấu cho khách hàng hưởng

 • N 5211/ 5213
 • N 3331
 • C 111, 112, 131, 3388

+/ Hàng bán bị trả lại: Giá vốn khi nhập lại số hàng trả bị trả lại tính theo giá vốn lúc xuất bán, hóa đơn của phần hàng bán bị trả lại luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm VAT)

Người mua Người bán

Khi mua

 • N 152/153/156
 • N 133
 • C 111/112/331

Chiếc khấu được hưởng

 • N 111/ 112/331/1388
 • C 152/153/156
 • C 133 

Giá vốn hàng bán

 • N 632
 • C 152/ 153/154/155/156

Phản ánh doanh thu

 • N 111/ 112/131
 • C 511
 • C 3331

Phần hàng bị trả lại

 • N 5212
 • N 3331
 • C 111/ 112/131/3388

Nhập lại kho sổ hàng bị trả lại

 • N 156
 • C 632

+/ Hoa hồng đại lý

Xuất kho hàng gửi đại lý

 • N 157
 • C 155/ 156

Giá vốn của sổ hàng gửi bán

 • N 632
 • C 157

Phản ánh doanh thu

 • N 111 / 112 / 131
 • C 511
 • C 3331

Hoa hồng cho đại lý hưởng

 • N 641
 • C 111 /112/ 131 / 3388

1.2 Công việc của kế toán trong công ty mới thành lập

Sau đây là 9 công việc của kế toán trong công ty mới thành lập bắt buộc phải thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định để đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp đi vào hoạt động.

a) Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện việc công bố thông tin lên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục đúng quy định.

b) Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của công ty

Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014.

Sau khi làm con dấu thì phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. 

c) Đăng ký chữ ký số điện tử cho công ty

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu, tài liệu (văn bản: word, excel, pdf, hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định chủ của dữ liệu, tài liệu đó. Hiện nay chữ ký số được coi như con dấu điện tử của doanh nghiệp.

Chữ ký số doanh nghiệp được cấp phép từ các cơ quan được quyền cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số như Viettel, VNPT,… Doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký chữ ký số để thực hiện các thủ tục online về sau thuận tiện và dễ dàng.

d) Kê khai và đóng thuế môn bài

Tiếp theo là thực hiện việc kê khai và đóng thuế môn bài cho doanh nghiệp. Tùy vào mức vốn điều lệ đăng ký doanh nghiệp mà thực hiện kê khai, đóng thuế theo quy định.

e) Đăng ký phương pháp kê khai và nộp thuế cho công ty

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nộp tờ khai thuế qua mạng. Hồ sơ khai, quyết toán thuế thường được tính theo tháng, quý và năm. Tùy vào ngành nghề, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp kê khai và nộp thuế phù hợp.

f) Mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty

Mỗi doanh nghiệp cần có một tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch trong kinh doanh. Mỗi ngân hàng sẽ có những yêu cầu riêng về hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp. Vì thế bạn cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Theo khoản 1 Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bằng việc gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cập nhật tài khoản ngân hàng.

g) Đăng ký sử dụng hóa đơn và phát hành hóa đơn VAT

Việc tiếp theo là doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

h) Treo biển tên tại trụ sở công ty

Việc treo bảng tên tại trụ sở công ty cũng phải đáp ứng những quy định của pháp luật. Các hành vi phạm quy định về biển hiệu sẽ có những mức phạt quy định riêng. Vì thế doanh nghiệp nên lưu ý.

Trên bảng tên công ty phải có đầy đủ những thông tin của doanh nghiệp như:

 • Biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có)
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Địa chỉ, điện thoại.

i) Thủ tục BHXH, BHYT, Thuế TNCN (nếu có lao động)

Cuối cùng là nếu doanh nghiệp có sử dụng lao động thì phải đăng ký đầy đủ những quyền lợi cho công nhân viên lao động thông qua hợp đồng và đồng thời đóng thuế tncn theo đúng quy định.

Trên đây là tất cả những thông tin quan trọng mà mỗi cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty đều phải trải qua, nếu bạn quá bận rộn, bạn không phải là một người có chuyên môn ở lĩnh vực này thì nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty để đảm bảo mang lại kết quả công việc và giảm thiểu mọi rủi ro trong kinh doanh.

2. So sánh kế toán dịch vụ và kế toán doanh nghiệp

Nên lựa chọn dịch vụ kế toán thuê ngoài hay kế toán riêng cho doanh nghiệp luôn là nỗi trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Để giúp bạn có sự phân biệt và dễ dàng lựa chọn 2 loại dịch vụ trên, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng từng ưu và nhược điểm của từng loại hình dịch vụ như sau.


2.1 Sử dụng kế toán dịch vụ có ưu và nhược điểm gì?

Khi sử dụng kế toán dịch vụ bạn sẽ nhận được những giá trị sau:

a) Ưu điểm:

 • Sự chuyên nghiệp và hiệu quả công việc cao: Đội ngũ nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực xử lý vấn đề nhạy bén, nắm rõ quy định pháp luật.
 • Đảm bảo tiến độ công việc, hạn chế mọi rủi ro: Đơn vị dịch vụ kế toán luôn có đội ngũ nhân sự hỗ trợ và hoàn thành công việc đúng tiến độ. Hơn thế nữa các rủi ro, sai sót trong công việc sẽ được đảm bảo bởi đơn vị dịch vụ kế toán sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 • Tiết kiệm chi phí: Phí thuê dịch vụ kế toán được trả trên khối lượng và hiệu quả công việc, mức phí luôn rẻ hơn rất nhiều khi thuê nhân viên kế toán. Đây là mức phí cố định trong nhiều năm theo thỏa thuận, không phát sinh thâm chi phí khác.
 • Tiết kiệm thời gian: Với năng lực chuyên môn cao cùng khả năng nhạy bén, những mối quan hệ trong công việc, dịch vụ kế toán thuế luôn xử lý các vấn đề một cách nhanh – chính xác giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Đặc biệt là các công việc phát sinh.

b) Nhược điểm:

Nhân sự kế toán không làm việc tại doanh nghiệp nên: 

 • Doanh nghiệp kết nối và cung cấp các hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và cần hỗ trợ để nắm vững các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của doanh nghiệp.
 • Không thể linh hoạt xử lý một số công việc khác.

c) Đối tượng:

Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới thành lập, các star-up không có nhiều vốn cũng như cần tối ưu hóa bộ máy nhân sự, mà vẫn đảm bảo được các vấn đề pháp lý thì dịch vụ kế toán là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu.

2.2 Thuê nhân viên kế toán doanh nghiệp có ưu và nhược điểm gì?

Thuê nhân viên kế toán cho doanh nghiệp sẽ có những ưu và nhược điểm sau:

a) Ưu điểm:

 • Kế toán viên làm việc tại doanh nghiệp sẽ nắm được nghiệp vụ và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 
 • Cập nhật được thông tin, số liệu, chứng từ một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất để hỗ trợ công việc tốt nhất bởi bộ phận kế toán làm việc trực tiếp tại công ty.
 • Linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các đồng nghiệp, sếp các công việc khác liên quan.

b) Nhược điểm:

 • Chi phí thuê nhân sự và duy trì bộ phận kế toán cao hơn rất nhiều so với dịch vụ kế toán.
 • Doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm nhân sự phù hợp, có chuyên môn 
 • Rủi ro trong công việc có thể xảy ra khi kế toán bận việc, nghỉ việc hoặc làm sai sót. 
 • Phải trang bị dụng cụ, trang thiết bị làm việc và thậm chí là đào tạo nhân sự về văn hóa doanh nghiệp, nghiệp vụ…

c) Đối tượng: 

Các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, cần hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán theo tháng, quý, năm.

Như vậy, mỗi loại hình dịch vụ trên sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy vào quy mô doanh nghiệp, tiềm lực vốn và những chiến lược kinh doanh cụ thể mà lựa chọn nên thuê kế toán dịch vụ hay nhân viên kế toán.

3. Dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán, hồ sơ chứng từ, sổ sách, bảo hiểm…. Trong đó, dịch vụ kế toán trọn gói Tân Thành Thịnh được rất nhiều công ty tin tưởng và lựa chọn để đảm bảo vấn đề pháp lý và giảm thiểu mọi rủi ro trong doanh nghiệp.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh có năng lực chuyên môn cao, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề liên quan cho mọi đối tượng doanh nghiệp lớn nhỏ ở nhiều ngành nghề khác nhau, để cả những doanh nghiệp mới thành lập, chưa có bộ máy kế toán cơ bản.

Dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh giúp bạn quản lý toàn bộ công việc liên quan đến chứng từ kế toán, làm thủ tục kế toán với cơ quan thuế, bảo hiểm lao động, kiểm soát chứng từ, lập sổ sách kế toán và quyết toán thuế đúng theo quy định, pháp luật của nhà nước.

3.1 Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

 • Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, tư vấn và hỗ trợ doanh nghệp mọi vấn đề một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu mọi rủi ro.
 • Là đơn vị làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước, các chuyên viên kế toán, kiểm toán luôn  cập nhật những thay đổi mới nhất từ những thông tư, nghị định, luật…. để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả công việc.
 • Tân Thành Thịnh còn là đại lý thuế của Tổng cục thuế tphcm, đây sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.
 • Đại diện doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành nhà nước một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.

3.2 Các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp các gói dịch vụ kế toán đa dạng giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Ngoài những, trong đó các gói dịch vụ chính gồm:

a) Dịch vụ kế toán chính

 • Dịch vụ kế toán trọn gói theo tháng
 • Dịch vụ kế toán trọn gói theo quý
 • Dịch vụ kế toán theo năm

b) Các dịch vụ khác

 • Dịch vụ báo cáo Thuế
 • Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
 • Dịch vụ bảo hiểm xã hội

3.3 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán, thuế uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm thuế pit là gì?

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com