Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Kinh doanh xăng dầu cần điều kiện gì?

5.0/5 (1 votes)
- 4

Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực đầy tiềm năng cho thương nhân. Tuy nhiên, kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính vì thế để được phép kinh doanh xăng dầu thì người kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh xăng dầu

Vậy điều kiện kinh doanh xăng dầu như thế nào? Các quy định trong việc kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp cho các bạn qua bài viết dưới đây.

1. Kinh doanh xăng dầu là gì?

Theo Khoản 2, Điều 3, Nghị định 83/2014/ND-CP Về kinh doanh xăng dầu quy định kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động:

 • Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu);
 • Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; 
 • Sản xuất và pha chế xăng dầu; 
 • Phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; 
 • Dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

1.1 Các hình thức kinh doanh xăng dầu

Cũng tại Nghị định 83/2014/ND-CP Về kinh doanh xăng dầu quy định các hình thức kinh doanh xăng dầu như sau:

 • Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
 • Doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng dầu
 • Doanh nghiệp phân phối xăng dầu
 • Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
 • Đại lý bán lẻ xăng dầu
 • Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
 • Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1.2  Các quy định về kinh doanh xăng dầu

Tại Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu như sau:

 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu chỉ được phép xuất khẩu xăng dầu sau khi Bộ Công Thương chấp thuận.
 • Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu.
 • Thương nhân sản xuất xăng dầu phải đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu với Bộ Công Thương.
 • Chỉ thương nhân sản xuất xăng dầu được nhận gia công xuất khẩu xăng dầu.
 • Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu.
 • Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ sáu (06) tháng một lần các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu.

2. Điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định

Tùy vào hình thức kinh doanh xăng dầu sẽ có điều kiện nhất định. Điều kiện kinh doanh xăng dầu được quy định chi tiết tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu như sau:


2.1 Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.

3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này.

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3).

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

6. Phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

7. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

2.2 Điều kiện sản xuất, pha chế xăng dầu

a) Điều kiện sản xuất xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được sản xuất xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu, đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

b) Điều kiện pha chế xăng dầu

1. Chỉ thương nhân đầu mối được pha chế xăng dầu; pha chế xăng dầu được thực hiện tại nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu xăng dầu nội địa của thương nhân đầu mối.

Thương nhân thuộc các thành phần kinh tế được pha chế xăng dầu trong kho ngoại quan xăng dầu.

2. Trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện pha chế các sản phẩm xăng dầu phải có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu phải đăng ký cơ sở pha chế theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.3 Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.4 Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là tổng đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4. Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

5. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.5 Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.6 Điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là thương nhân nhận quyền):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.7 Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng tương tự như thành lập các doanh nghiệp khác. Cụ thể.


Bước 1: Chọn loại hình doanh nghiệp

Để thành lập công ty kinh doanh xăng dầu, trước hết thương nhân cần phải xác định được loại hình doanh nghiệp mà mình hướng đến. Hiện có 5 loại hình doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
 • Điều lệ công ty xăng dầu.
 • Danh sách các cổ đông, thành viên công ty (tùy thuộc theo loại hình công ty).
 • Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của công ty (bản sao có chứng thực).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau 03 – 05 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 4: Xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Tùy vào từng hình thức kinh doanh xăng dầu mà có bộ hồ sơ xin cấp phép khác nhau.

Bước 5: Thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp đi vào hoạt động như: khắc dấu, công bố mẫu dấu công ty; mở tài khoản ngân hàng công ty…

Các bạn còn thắc mắc về hồ sơ đăng ký kinh doanh, thủ tục thành lập, hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có thể liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp chi tiết. Hot line: 0909 54 8888 

4. Công việc của kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Ngành kinh doanh xăng dầu là ngành có đặc thù riêng, vì thế kế toán trong công ty kinh doanh xăng dầu phải nắm được nghiệp vụ và các công việc mình cần làm.


4.1 Đặc thù kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là một loại hàng hóa đặc biệt, ngoài việc phải trả số tiền cho nhà cung cấp, doanh nghiệp còn phải trả thêm số tiền khác như: chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản… do đó, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc phân bổ chi phí mua hàng chi tiết cho từng đợt hàng.

Doanh nghiệp không chỉ cung cấp xăng dầu cho khách hàng tại một địa điểm mà còn mở rộng thêm các cây xăng kinh doanh.

Doanh nghiệp xăng dầu khác biệt so với doanh nghiệp khác vì phải nộp thêm khoản lệ phí xăng dầu cho nhà nước.

Các công ty xăng dầu thường có hoạt động nhập khẩu xăng dầu từ cơ sở khác hoặc từ nước ngoài.

4.2 Công việc của kế toán trong doanh nghiệp

 • Theo dõi nhập xuất tồn các loại xăng dầu
 • Viết hóa đơn GTGT
 • Thu chi tiền mặt
 • Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất
 • Nhập chứng từ lên hệ thống sổ sách kế toán
 • Báo cáo thuế GTGT theo tháng/quý
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý
 • Tính lương theo tháng
 • Tính thuế TNCN theo tháng/quý
 • Tạm tính thuế TNDN
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Quyết toán thuế GTGT nếu phát sinh đối tượng không chịu thuế
 • Quyết toán thuế TNDN
 • Tính doanh thu xăng dầu và chi phí xăng dầu

5. Dịch vụ tư vấn xin giấy phép kinh doanh xăng dầu Tân Thành Thịnh

Công ty Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh tự hào là đơn vị với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín và chất lượng tại TPHCM, sẽ giúp khách hàng có thể nắm rõ đầy đủ về các quy định kinh doanh xăng dầu.


a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Sử dụng dịch vụ của Tân Thành Thịnh, Quý DN hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:

 • Được tư vấn đầy đủ kiến thức pháp luật có liên quan về kinh doanh xăng dầu để trang bị cho mình những hiểu biết toàn diện. 
 • Được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm thay mặt DN thực hiện soạn thảo hồ sơ, làm việc trực tiếp với cơ quan thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến trình công việc để nhận về kết quả sớm nhất, giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.
 • Tiết kiệm được nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ và đi lại thực hiện thủ tục. 
 • Không mất công sức, tư duy cho việc tìm hiểu, hỏi han chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, đi lại nhiều lần. 
 • Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp, nhân sự có trình độ cao nên khách hàng có thể hoàn toàn an tâm.

b) Cam kết dịch vụ

 • Được đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực hiện.
 • Thủ tục nhanh chóng, đúng quy định
 • Chi phí thỏa thuận từ ban đầu, không phát sinh
 • Thời gian hoàn thành đúng hẹn.

6. Mã ngành kinh doanh xăng dầu

Dưới đây là một số thắc mắc mà Tân Thành Thịnh đã nhận được từ khách hàng, chúng tôi xin được chia sẻ đến các bạn để cùng tham khảo.

6.1 Mã ngành kinh doanh xăng dầu

Một số mã ngành kinh doanh xăng dầu các bạn có thể tham khảo để đăng ký trong ngành nghề kinh doanh.

4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Nhóm này gồm: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như:

 • Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa;
 • Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
 • Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; - Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

46614: Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

Nhóm này gồm: Bán buôn khí dầu mỏ, khí butan, propan đã hóa lỏng.

46613: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

Nhóm này gồm:

 • Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác.
 • Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa;

46612: Bán buôn dầu thô

Nhóm này gồm: Bán buôn dầu mỏ, dầu thô chưa tinh chế.

6.2 Kinh doanh xăng dầu cần bao nhiêu vốn?

Ngành nghề kinh doanh xăng dầu không quy định mức vốn pháp định. Tuy nhiên việc kinh doanh xăng dầu phải được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Vốn kinh doanh xăng dầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chi phí thuê mặt bằng, Chi phí xây dựng trạm, thiết kế quầy hàng, các hệ thống phòng cháy chữa cháy và đầu tư thiết bị, Vốn lưu động, vốn thuê nhân viên…

Ước tính số vốn cần có để kinh doanh xăng dầu sẽ 2 – 3 tỷ cho cây xăng có 3 – 5 máy bơm.

Tân Thành Thịnh vừa giải đáp cho các bạn những thông tin xoay quanh vấn đề Điều kiện kinh doanh xăng dầu? Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích.

>> Các bạn xem thêm danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com