Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Các loại hình thức kế toán

5.0/5 (1 votes)
- 8

Công văn đăng ký hình thức kế toán là một trong những văn bản quan trọng và đóng vai trò không thể thiếu trong mỗi tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo các quy định pháp luật của nhà nước và chế độ kế toán. 

Vậy công văn đăng ký hình thức kế toán là gì? Các quy định chế độ kế toán cho các doanh nghiệp là gì? Có các hình thức kế toán nào hiện nay?

Hình thức kế toán là gì

Với kinh nghiệm hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán – thuế và thành lập doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ và giải đáp chi tiết những thắc mắc câu hỏi về công văn đăng ký hình thức kế toán tại bài viết này. Cùng tìm hiểu nhé.

1. Hình thức kế toán là gì?

Trước khi tìm hiểu về công văn đăng ký hình thức kế toán, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm hình thức kế toán là gì? Có các hình thức kế toán nào trong doanh nghiệp hiện nay nhé.


Hình thức kế toán là hệ thống sổ kế toán sử dụng để ghi chép, hệ thống hoá và tổng hợp số liệu từ chứng từ gốc theo một trình tự và phương pháp ghi chép nhất định nhằm phản ánh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định, pháp lý nhà nước.

1.1 Các hình thức kế toán hiện nay

Có 5 hình thức kế toán là: nhật ký chung, nhật ký - sổ cái, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và hình thức kế toán trên máy vi tính. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 5 năm hình thức kế toán trên để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế của công ty.

a) Hình thức Nhật ký – Sổ cái

Hình thức Nhật Ký – Sổ cái phù hợp với các đơn vị kế toán có quy mô nhỏ, khối lượng công việc ít, không bị phát sinh thường xuyên và sử dụng ít tài khoản. Hoặc là các đơn vị có mô hình quản lý tập trung một cấp, hoặc  các đơn vị mà lao động kế toán ở trình độ thấp và ít nhân viên kế toán.

Nhật ký - Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. 

 • Phần Nhật ký: gồm các cột: Cột "Ngày, tháng ghi sổ", cột "Số hiệu”, cột "Ngày, tháng” của chứng từ, cột “Diễn giải" nội dung nghiệp vụ và cột "Số tiền phát sinh".
 • Phần Sổ cái: được phản ánh cho cả hai bên Nợ và Có của từng tài khoản kế toán. Toàn bộ tài khoản mà đơn vị sử dụng sẽ được phản ánh ở cả phần sổ này. Phần này dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dung kinh tế (theo từng tài khoản kế toán)

b) Hình thức Nhật ký chung

Hình thức Nhật Ký Chung áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, dịch vụ, thương mại có quy mô vừa và nhỏ. 

Tất cả các nghiệp vụ doanh nghiệp phát sinh đã được ghi nhận vào sổ nhật ký chung dựa trên các chứng từ kế toán: hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, giấy. Dựa vào những dữ liệu đã ghi trên sổ Nhật Ký Chung kế toán vào sổ cái cho từng đối tượng kế toán theo trình tự thời gian. Các thông tin sẽ được phân loại theo từng nghiệp vụ.

c) Hình thức Chứng từ ghi sổ

Hình thức chứng từ ghi sổ là hình thức mà các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở Chứng từ gốc trước hết phải được phân loại, tổng hợp, lập Chứng từ ghi sổ, sau đó mới sử dụng Chứng từ ghi sổ để ghi Sổ cái các tài khoản.

Hình thức chứng từ ghi sổ áp dụng cho mọi doanh nghiệp, việc ghi sổ này phải tuân thủ nội dung các quy định dựa trên Sổ cái và trình tự thời gian trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Việc ghi sổ chứng từ gồm:

 • Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
 • Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

d) Hình thức Nhật ký – chứng từ

Nhật ký chứng từ là sổ kế toán tổng hợp, dùng để phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo vế Có của các tài khoản. ... Căn cứ để ghi chép các NKCT là chứng từ gốc, số liệu của sổ kế toán chi tiết, của bảng kê và bảng phân bổ.

Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau:

 • Nhật ký chứng từ.
 • Bảng kê.
 • Sổ Cái.
 • Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết.

Việc ghi sổ chứng từ gồm 2 bước sau:

 • Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.
 • Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký - Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái.

e) Hình thức kế toán trên máy vi tính

Hình thức kế toán trên máy vi tính là hình thức sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính để thực hiện các công việc kế toán trong doanh nghiệp. ... Tuy quy trình ghi sổ được thực hiện trên máy tính nhưng các sổ kế toán và báo cáo tài chính vẫn phải được in đầy đủ theo quy định.

Với công nghệ thông tin ngày một phát triển thì hình thức kế toán trên máy tính được ưu tiên sử dụng phổ biến. Sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính sẽ giúp quá trình xử lý và theo dõi dữ liệu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức rất nhiều lần.

Việc truy xuất dữ liệu cũng thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên doanh nghiệp phải đầu tư trang thiết bị để hỗ trợ công việc kế toán cũng như đội ngũ nhân viên phải thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng để đảm bảo hỗ trợ công việc tốt nhất.

1.2 Cách đăng ký hình thức kế toán

Khi mới thành lập, một trong những thủ tục đăng ký thuế ban đầu của doanh nghiệp là phải đăng ký hình thức kế toán theo 2 thông tư TT 133 hoặc TT 200 thông qua công văn đăng ký hình thức kế toán.

a) Đối tượng đăng ký hình thức kế toán theo thông tư

Doanh nghiệp được phép tự chọn hình thức kế toán, chế độ kế toán. Doanh nghiệp lựa chọn hình thức kế toán theo Thông tư nào thì cần thống nhất và xuyên suốt cho năm tài chính đó. Nếu doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư này mà muốn chuyển sang áp dụng theo thông tư khác thì làm công văn xin chuyển đổi hình thức kế toán, chế độ kế toán.

 • Tuy nhiên chế độ kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC: dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ.
 • Và chế độ kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC: dành cho mọi doanh nghiệp.

b) Các tiêu chí lựa chọn hình thức kế toán

Với 5 hình thức kế toán trên, khi doanh nghiệp lựa chọn loại hình thức kế toán nào thì phải tuân theo các nguyên tác cơ bản của hình thức kế toán đó, không áp tùy tiện giữa hình thức nọ với hình thức kia theo kiểu riêng của mình.

Để lựa chọn được một hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm của mình, doanh nghiệp cần dựa vào các tiêu chí sau đây:

 • Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị quản lý hay đơn vị trực thuộc...
 • Đặc điểm của quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quy mô hoạt động của đơn vị/ bộ phận
 • Trình độ trang thiết bị, áp dụng những phương tiện kỹ thuật tính toán tiên tiến, ví dụ như phần mềm kế toán.
 • Khả năng kiểm soát đối với thông tin kế toán cung cấp: Trình độ của nhà quản lý cũng như mức độ yêu cầu đối với kế toán của nhà quản lý.
 • Điều kiện và phương tiện vật chất hỗ trợ cho công tác kế toán.

2. Công văn đăng ký hình thức kế toán là gì?

Công văn đăng ký hình thức kế toán là văn bản quan trọng về những quy định liên quan đến hệ thống kế toán giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ kế toán đối với mọi doanh nhiệp.


2.1 Vì sao doanh nghiệp phải sử dụng công văn đăng ký hình thức kế toán

Công văn đăng ký hình thức kế toán là văn bản không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán bởi:

Công văn đăng ký hình thức kế toán là những quy định chuẩn mực kế toán về từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào công văn đăng ký hình thức kế toán doanh nghiệp sẽ đăng ký hình thức kế toán và chế độ kế toán phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

2.2 Quy định chế độ kế toán cho các doanh nghiệp

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và quy mô doanh nghiệp lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp khác nhau, cụ thể:

 • Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.
 • Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp sẽ áp dụng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.
 • Chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam sẽ áp dụng theo Thông tư 177/2015/TT-BTC.

2.3 Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán hiện nay. Mời quý khách hàng tham khảo.

3. Hồ sơ thuế ban đầu là gì?

Hồ sơ khai thuế ban đầu là những giấy tờ thủ tục được thực hiện trong việc khai thuế lần đầu tiên tại chi cục thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đây là bước quan trọng trong thủ tục kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp.


3.1 Hồ sơ kê khai thuế ban đầu gồm những gì?

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu gồm những giấy tờ quan trọng sau:

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc)
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán.
 • Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.
 • Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn.
 • Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nếu có tài sản cố định)
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

3.2 Cách lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Các bước lập hồ sơ kê khai thuế band đầu và nộp với cơ quan thuế như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ ở phần hồ sơ khai thuế ban đầu của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp tại nơi đặt trụ sở.
 • Bước 4: Cơ quan thuế sẽ cử người đại diện đến kiểm tra thực tế và thẩm định doanh nghiệp tại trụ sở để xác định doanh nghiệp có hoạt động hay không, có mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ hay không….Sau đó ra thông báo áp dụng hình thức kê khai và tính thuế cho doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ thuế ban đầu: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc trong thời hạn 30 ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau đó doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tiếp theo để nhanh chóng đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động và ổn định.

 • Mua chữ ký số và mở tài khoản ngân hàng
 • Thông báo số tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư
 • Kê khai thuế môn bài và nộp thuế
 • Đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn
 • Treo biển hiệu công ty

4. Dịch vụ kê khai thuế Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện kê khai thuế và các thủ tục pháp lý trước – trong – sau khi thành lập doanh nghiệp. 

Mọi hồ sơ thủ tục sẽ được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định pháp luật và cam kết thành công 100%, đảm bảo mọi quyền lợi cho khách hàng.


Hơn thế, Tân Thành Thịnh là đại lý thuế trực tiếp của Tổng Cục Thuế tphcm, chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng và chịu trách nhiệm trực tiếp với các cơ quan ban ngành về những hồ sơ, chứng từ. Giúp công ty hạn chế được các rủi ro và an tâm hoạt động kinh doanh.

Vì thế nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kê khai thuế hoặc những vấn đề pháp lý khác đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tháo gỡ ngay và hỗ trợ giải quyết một cách chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nhé.

4.1 Quy trình kê khai thuế

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.
 • Bước 2: Tư vấn và đề xuất giải pháp.
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện kê khai thuế.
 • Bước 4: Hoàn thành kê khai và giải đáp những thắc mắc liên quan, những vấn đề phát sinh.

Đến với Tân Thành Thịnh, bạn sẽ hoàn toàn an tâm và tin tưởng bởi đội ngũ kế toán dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi được tuyển chọn đầu đầu vào với những tiêu chuẩn cao, họ luôn có năng lực chuyên môn vững, dày dạn kinh nghiệm trong việc xử lý mọi vấn đề liên quan đế thuế, chứng từ, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, kể cả những vấn đề khó.

4.2 Cam kết lợi ích khách hàng nhận được

 • Hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp
 • Thời gian nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành trong việc kê khai thuế.
 • Chi phí cố định, không phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết xoay quanh các vấn đề công văn đăng ký hình thức kế toán và hồ sơ thuế ban đầu hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích và giá trị.

Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, thành lập doanh nghiệp hay các vấn đề pháp lý thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc đồng hành hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

>> Các bạn xem thêm cách nộp thuế tncn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com