Trang chủ

Công ty dịch vụ kế toán

Hóa đơn điện tử

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Kế toán nguyên vật liệu

0/5 (0 votes)
- 4

Kế toán nguyên vật liệu giữ vai trò rất quan trọng tại công ty xây dựng, cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin cho công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp.

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng

Vậy công việc kế toán vật liệu xây dựng là gì? Quy trình hạch toán kế toán vật liệu xây dựng như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Mô tả công việc kế toán vật liệu xây dựng

Công ty xây dựng là công ty có đặc trưng riêng, khác biệt với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại hay sản xuất thông thường. Do đặc điểm về sản phẩm của ngành xây dựng hoàn toàn khác với các ngành sản xuất kinh doanh khác nên công tác kế toán NVL trong lĩnh vực này cũng có những đặc điểm khác biệt.

1.1 Vật liệu xây dựng là gì?

Trước khi tìm hiểu chi tiết về công việc kế toán nguyên vật liệu chúng ta hãy tìm hiểu vật liệu xây dựng là gì để có phương pháp kế toán thích hợp nhé!

Vật liệu là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất hình thành nên thực thể của sản phẩm.

Trong đó, vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu nào được sử dụng cho mục đích xây dựng cho các tòa nhà và công trình. Các nguyên liệu đến từ tự nhiên, chẳng hạn như đất, đá, cát và gỗ,….

Và các nguyên liệu nhân tạo được sử dụng cho xây dựng cũng được gọi là vật liệu xây dựng như gạch, ống nước, cống xi măng, cốt thép,…

1.2 Chi tiết công việc kế toán nguyên vật liệu

Kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng phải phải tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình, theo dõi qua nhiều kỳ kế toán. Khi công trình hoàn thành, kế toán NVL xây dựng cũng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể. Phân bổ chi phí cho các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình. Trích dự phòng bảo hành công trình vào giá thành và hạch toán chi phí bảo hành nếu có. Phải cập nhật các văn bản của nhà nước liên quan đến giá đất đền bù.

Chi tiết những công việc mà kế toán nguyên vật liệu phải làm bao gồm:

– Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…

– Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.

– Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.

– Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của Giám đốc.

– Làm báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị.

– Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học. Làm các công việc khác, do cán bộ lãnh đạo phân công.

1.3 Đặc thù của kế toán xây dựng

a) Đối tượng tính giá thành

– Theo công trình: Giá thành chỉ phát sinh 1 lần, không lặp lại

– Giá thành chi tiết: Một công trình thường chia thành nghiều hạng mục, gói thầu, công trình con. Việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ

b) Thời gian theo dõi

– Thường kéo dài lâu, kéo dài liên năm

c) Tập hợp chi phí: Tập hợp chi phí theo công trình

d) Các yếu tố chi phí: NVL, Chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công, chi phí nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài

e) Nguyên vật liệu: Thường được nhập mua và xuất thẳng cho công trình (thường ít qua kho). Nguyên vật liệu cũng có thể được điều chuyển giữa các công trình

f) Các chi phí NC, Máy thi công, thầu phụ, chi phí chung, chi phí thuê ngoài: Tùy theo công việc cụ thể phát sinh thì các chi phí này có thể chỉ đích danh theo công trình hoặc phân bổ cho các công trình. Việc phân bổ thường dựa theo yếu tố chi phí NVL

g) Chi phí dở dang: Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632

2. Quy trình hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu xây dựng

Trong tổng chi phí sản phẩm xây dựng thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu xây dựng như sau:


2.1 Hạch toán các tài khoản kế toán sử dụng

Hạch toán TK 621 (TK chí phí NVL trực tiếp) được dùng để phản ánh chi phí nguyên vật liệu và chi phí xây lắp sử dụng cho hoạt động sản xuất của công ty xây dựng. 

Bên Nợ: Ghi trị giá thực của nguyên vật liệu, xuất dùng cho hoạt động sản xuất và xây dựng và sản xuất công nghiệp tại kỳ hạch toán.

Bên Có:

– Kế toán hạch toán trị giá nguyên vật liệu trực tiếp, mà sử dụng không hết sẽ được nhập vào kho.

– Kế toán phải kết chuyển hoặc phân bổ toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được sử dụng thực tế trong kỳ sản xuất vào TK 154 (chi phí sản phẩm dở dang, chi tiết để tính giá thành công trình xây lắp và sản phẩm phẩm,dịch vụ …

Trên TK 621 sẽ không có số dư cuối kỳ, phải được mở chi tiết theo từng hoạt động trong doanh nghiệp xây lắp, dịch vụ. Nếu hạch toán phải mở chi tiết áp dụng với từng đối tượng để tính vào cuối kỳ kết chuyển chi phí, giá thành thực tế vào từng công trình.

2.2  Phương pháp hạch toán chi phí xây dựng

a) Hạch toán khi xuất NVL, sử dụng cho sản xuất, dịch vụ trong kỳ hạch toán như sau:

Nợ TK 621 – Ghi chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp.

Có TK 152: Nếu kế toán mua NVL đưa vào sử dụng ngay không qua lưu kho và doanh nghiêp xây lắp tính thuế áp dụng cho phương pháp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ hạch toán các chi phí:

Nợ TK 621 (giá chưa áp thuế GTGT)

Nợ TK 133 (1331) ( Thuế GTGT được khấu trừ đầu vào)

 Có TK 111, 112, 331…

b) Nếu kế toán mua nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất kinh doanh và xây lắp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay không phải trường hợp chịu thuế GTGT ghi:

Nợ TK 621 – (Giá đã áp thuế GTGT)

  Có TK 111, 112, 331…

c)  Hạch toán chi phí xây dựng trong trường hợp công ty xây dựng phải tạm ứng các chi phí hạch toán nội bộ, đơn vị nhận khoán

-Trường hợp tạm ứng kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 141 (1413) – (Khoản tạm ứng về chi phí xây dựng nội bộ)

Có TK 111, 112, 152 …

- Trường hợp bản quyết toán và tạm ứng với giá trị khối lượng xây dựng đã hoàn thành, bàn giao và được duyệt như sau: 

Nợ TK 621 – (hạch toán chi phí NVL trực tiếp)

Nợ TK 133 (Nếu có)

Có TK 141 (1413)

- Trong trường hợp số nguyên vật liệu đã xuất ra không sử dụng hết vào hạch toán như sau:

Nợ TK 152

Có TK 621

3. Công ty kế toán dịch vụ Tân Thành Thịnh

Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán thuế bên ngoài mà không biết nên lựa chọn đơn vị nào thì có thể liên hệ ngay với công ty Tân Thành Thịnh. Tân Thành Thịnh là công ty kế toán dịch vụ hơn 15 năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ kế toán thuế tốt nhất với chi phí hợp lý.


Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho nhiều ngành nghề nhà hàng, khách sạn, xây dựng… và nhiều vị trí khác nhau như kế toán thuế, kế toán kho, kế toán tổng hợp… giúp doanh nghiệp đảm bảo được tiến độ công việc một cách tốt nhất và đúng theo Luật định.

Sử dụng dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp của Tân Thành Thịnh bạn sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp, an toàn, với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí đi thuê cũng như quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng công ty.

Cam kết từ tân Thành Thịnh

  • Tuyệt đối không phát sinh bất cứ chi phí nào khác ngoài gói dịch vụ;
  • Tuân thủ đúng quy định theo Luật Kế Toán hiện hành;
  • Hỗ trợ tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn các vấn đề khác liên quan (nếu có phát sinh);

Trên đây là những nội dung xoay quanh vấn đề Công việc kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng, mọi nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

>> Các bạn xem thêm cách phân bổ thuế gtgt đầu vào

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

  • Địa chỉ VP TPHCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
  • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
  • Email: lienhe@tanthanhthinh.com